COECO TV Facebook coecoTwitter coecoSubscriu-te Mapa web - Avís legal

Disseny

Les edificacions sostenibles o ecològiques són dissenyades i construïdes d’una manera eficient en quant al consum de materials i en quant als recursos. L’habitatge sostenible es normal que es presenti com un exercici de disseny de construccions de un consum energètic baix, enfocat a la creació de comunitats sostenibles.

La necessitat d'innovar i oferir una bona estètica a l’edificació ha provocat, a vegades, la creació d’habitatges poc eficaços en quant a cohesió social i desenvolupament sostenible. Tot i així, existeix una relació prou clara entre el consum d’energia i la densitat d’un habitatge. En la majoria dels casos, més gran serà la seva eficiència energètica, com més densa sigui la tipologia de l’habitatge. El principal avantatge dels habitatges compactes és que la fuga de calor d’un habitatge es converteix en un benefici per a un altre. Si coincideixen els habitatges amb oficines, comerços o petits tallers, la pèrdua de calor d’aquests establiments durant tot el dia pot contribuir de manera molt útil a la calefacció dels habitatges veïns durant la tarda i la nit. D’aquesta manera, un barri dens i d’ús mixte consumeix molta menys energia que un de dispers i de inferior densitat.

Un habitatge bioclimàtic té la missió de retenir i regular el confort de temperatura constant al llarg de les diferents estacions de l’any i un major aprofitament de les energies renovables. Un sistema d’aprofitament de l’energia es clau, però l’habitatge sostenible ha d’aportar-nos molt més que aquest sistema. Ha de tenir un disseny sostenible específic, ha d’utilitzar productes que no siguin nocius per a l’ésser humà ni per a la natura, etc.

El nostres projectes incorporen idees i solucions per aconseguir edificis energèticament més eficients; des de l’estudi del terreny on s’ubiquen i la seva orientació fins els materials de construcció i d’acabats.

Apostem pel disseny solar passiu, és a dir, introduïm idees d’eficiència en el disseny de les propostes i en alguns casos amb unes discretes modificacions s’aconsegueix reduir els costos energètics de l’edifici i en altres, on aquests sistemes són més visibles, els resultats són igualment satisfactoris ja que el disseny i la construcció bioclimàtica no tenen perquè ser termes contradictoris.

Treballem amb materials diversos, ja que el promotor té molt a dir, però ens decantem per aïllaments com la llana de roca, poc agressiva amb el medi, introduïm la fusta en l’estructura per treure ferro i formigó a l’edifici, apostem per la construcció en sec, i ens assessorem sobre les noves tecnologies en les instal·lacions, que són la gran revelació d’aquest moment i són les que més ens ajuden a disminuir les emissions de CO2.

Creiem que és a les nostres mans fer aquest pas perquè els nostres clients entenguin la nostra filosofia d’empresa i s’hi afegeixin, aconseguint així que el coneixement, les idees i sobretot la teoria es posin en pràctica i entre tots, cadascú amb el seu gra de sorra, convertir el nostre entorn en un lloc sa, agradable i amb projecció de futur.