COECO TV Facebook coecoTwitter coecoSubscriu-te Mapa web - Avís legal

Salut

La persona humana es passa un 90% de la seva vida vivint, treballant o relacionant-se a dins dels edificis. Així doncs, cal considerar els efectes que poden tenir algunes pràctiques constructives o la utilització d’alguns materials sobre la salut.La qualitat de l'aire

S’ha d’evitar la utilització de productes que continguin compostos orgànics volàtils (COV). Principalment els trobarem en pintures, vernissos, moquetes i cortines.
És important realitzar un bon manteniment de les instal·lacions de climatització, netejant sovint els filtres i els conductes per evitar la propagació de pols i diversos agents al·lèrgens en l’aire. En espais on es produeixi molta pols s’hauran d’instal·lar sistemes de ventilació específics per extreure-la. La ventilació natural és preferible a la mecànica.

El soroll

El soroll és un dels problemes que més preocupa als usuaris dels edificis, i aconseguir un adequat confort acústic presenta diverses dificultats. L’excés de soroll que es produeix prop de les vies del tren, carreteres molt transitades o zones properes als aeroports, produeix un gran desconfort que pot tenir implicacions serioses sobre l’organisme com desordres del sistema nerviós autònom, manca de concentració i trastorns del son. Tot i així, cal remarcar que l’absència absoluta de soroll pot provocar trastorns similars, per tant és important remarcar que per aconseguir el confort acústic cal mantenir una certa relació entre l’interior de l’edifici i l’exterior, no es pot aïllar completament.
Quan hi ha un excés de soroll el més recomanable és eliminar-ne la font, però aquesta solució en molts casos no està a l’abast de l’usuari de l’edifici. En aquests casos cal millorar l’aïllament acústic, i es pot fer de diverses maneres:
Aïllament per massa: Duplicar la massa del tancament permet una millora teòrica de 6 dB en l’aïllament en la majoria de casos.
Aïllament per sandwich: Al col·locar un material flexible entre dues fulles del tancament fem que l’element flexible impedeixi la vibració de les fulles rígides. S’ha de tenir en compte que l’element flexible s’ha de mantenir en contacte amb les parets.L'entorn

Treballar tot el dia sense percebre els canvis de la il·luminació natural o estar en un entorn opressiu pot ocasionar estrés laboral. S’ha de procurar que la llum exterior entri dins l’edifici, i que hi hagi contacte visual entre l’interior i l’exterior.
La influència dels colors és força variable depenent de diversos factors com la funcionalitat de l’espai o la cultura. Així, uns colors molt vius com vermells i grocs poden semblar-nos agradables en una botiga però crear-nos ansietat en una oficina.
Tot i que s’ha comprovat que amb el pas del temps la percepció que tenim dels colors varia, en general es considera que els colors freds (blaus, verds…) aporten serenitat però fan que un espai sigui menys acollidor, i els colors càlids (vermells, taronges…) creen l’efecte contrari.Els materials

La majoria de materials de la construcció ecològica són més sans que els seus substituts artificials. La raó per la qual s’utilitzen poc acostuma a ser el seu elevat preu o les inferiors característiques tècniques, principalment la inferior durabilitat d’alguns d’ells. De totes maneres cada vegada adquireix més importància el factor salut i això els està impulsant novament al mercat.
Entre els molts materials disponibles podem destacar:
Aïllaments orgànics: Estan fets de fibres vegetals o llana d’ovella, no són tòxics i no desprenen substàncies químiques. En alguns casos poden ser menys durables que altres aïllants artificials, per tant s’haurà de tenir una cura especial en els detalls constructius per evitar l’exposició a la humitat.
Pintures a l’aigua: Es caracteritzen per no utilitzar olis com a base de la pintura, per tant no són tòxiques.
Terra: La construcció en terra encara és molt habitual en diversos països, i té l’avantatge de ser un material produït amb molt poca energia, no tòxic i de gran durabilitat si s’utilitza correctament.
Fusta: És un material autorrenovable que es produeix amb molt poca energia i té un gran atractiu estètic. S’ha de tenir en compte que tingui una certificació que asseguri la seva procedència d’explotacions forestals controlades.